• Garza Real (Ardea cinerea)

  Garza Real (Ardea cinerea)

 • Xunqueira

  Xunqueira

 • Andarrios chico (Actitis hypoleucos)

  Andarrios chico (Actitis hypoleucos)

 • Ánade real (Anas platyrhynchos)

  Ánade real (Anas platyrhynchos)

Natureza e botánica na Illa do Covo

Todo o contorno do Río Lérez é hábitat de valiosas especies de fauna e flora, en especial destacan as Marismas de Alba e a Illa do Covo, esta última é un enclave de gran valor natural e paisaxístico, xunto a zona do río Lérez está declarada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), e incluída dentro da Rede Natura 2000.

Moitas especies das que viven na illa son obxecto de especial protección pola Lei do Patrimonio Natural e están incluídas no Catálogos de especies ameazadas tanto a nivel Estatal como Galego.

As árbores foron chegando a illa de man do home, con distintos fins ao longo do tempo, primeiro para desecar a marisma, para produción madeireira e por último axardinamento e paisaxístico, quitando o arborado alóctono e trocando por frondosa autóctona Hoxe en día podemos contemplar unha grande variedade de especies, tales coma:

 • Bidueiro (Betula pbsecens)
 • Carba (Quercus petrae)
 • Ameneiro (Alnus glutinosa)
 • Freixo (Fraxinus excelsior)
 • Cerdeira (Prunus avium)
 • Salgueiro (Salix sp.)
 • Carballo (Quercus robur)
 • Eucalipto (Eucalyptus globulus)
 • Carballo americano (Quercus rubra)

Entre as especies animais que podemos atoparnos destacan por riba de todo as aves acuáticas como por exemplo:

 • Lavanco (Anas Platyrhynchos)
 • Martiño peixeiro (Alcedo atthis)
 • Garza real (Ardea cinerea)
 • Garzota (Egretta garzetta)
 • Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo)