Órganos de Goberno

  • Presidenta do Consello: Dª María do Carme Fouces Díaz
  • Vicepresidenta do Consello: Dª Carmen Da Silva Méndez
  • Directora-Xerente do Pazo da Cultura: Dª Pilar Portela Vázquez
  • Representantes do Concello de Pontevedra: Guillermo Juncal Peñas, Agustín Fernández González, Gregorio Revenga Portela.
  • Vocais de recoñecido prestixio na cultura: María Xesús López Escudeiro, María Dolores Dopico Aneiros
  • Secretario da Administración Municipal Xeral: D José Carlos Castiñeira Piñeiro
  • Interventora do Concello: Dª Blanca Vega Lorenzo
 

ÓRGANO DE MECENADO

  • DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.
  • VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U